GENEL ŞARTLAR
Bu sözleşmenin her iki tarafındaki yazılı maddeye koşulları kabul ettim. Bu sözleşme üzerindeki tarih ve saatler
içerisinde araca gelecek trafik cezalarını ödemeyi kabul ederim. 24 saat kiralamada km sınırı 150 km.’dir, aylık
kiralamada bu sınır 3.000 km.’dir. Sınırı geçen kiralamalarda km farkı 4.00 TL olarak hesaplanır. (KİRACI)’dan
kaynaklanan araçla ilgili her türlü zararı ödeyeceğimi Kabul ve Taahüt eder itilaf Vukuunda
İstanbul Mahkemelerinin Selahiyetini itirazsız kabul eylerim.. Araçlarda muafiyetli kasko vardır. Şehiriçi ve
Şehirlerarası depozitosuz araç teslim edilmez. Araç depozitosu yukarıdaki bahsi geçen aracın BLUE CAR RENTAL’a
teslim edildikten sonra ki 15 (on beş) iş günü içerisinde iade edilecektir. Erken dönen araçların kira bedeli ödenmez

GENEL KOŞULLAR
Sözleşmenin birinci sayfasınınön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren rent a car KİRALAYAN aynı sayfada
imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere olanda KİRACI olarak adlandırılacaktır.
1-Kiracı mülkiyetindeki bu aracı aşağıdaki maddeleri kabul ederek kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla
aracı hasarsız yedeğiyle birlikte 5 lastiği ile mükemmel durumda Anahtarı ve Ruhsatıyla birlikte tüm aksesuarları ile birlikte sağlam teslim aldığını
sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir.
2-Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunamaz ise
geçecek 45 günlük kira ücretini, ve aracın noter satış bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3-Kiracı aracı kiralayanın teslimi anında araca ait resmi belgeleri, ruhsatname ve plakaları iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek
süreye alt kirayı ödeyeceği gibi, kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri yükümlüdür.
4-Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsadersi veye al konulması halinde geri alınması için
yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiracı tarafından ödenir.
5-Aracın bakımlarını, hasarını ve onarımını aracın markasına göre yetkili servis dışında yaptıramaz. Yetkili servis dışında onarım yaptırdığınızda
20.000 TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6-Aracın tesliminde aracın döşemelerinde lekelerin ve oluşabilecek kötü kokuların giderilmesi için detaylı temizlik kiracıya aittir. Detaylı temizlik
yapılırken geçen sürede kiracı kira bedelini ödemek zorundadır.
7-Yakıt ücreti kiracıya aittir. Kiracı kilometre ile oranlı yakıt fişlerini ibra etmek zorundadır. Aksi taktirde yakıttan kaynaklanan tüm motor arızaları
kiracıya aittir. Hasar ve arıza oluşması durumunda kiralayan ön yüzde yazılacak tazminat bedelini ödemek zorundadır.
8-Bir günlük kira 24 saattir. haftalık 7 gün. Aylık 30 gündür. Kira mühleti bitiminde araç teslim edilmez ise 3 saate kadar (1) günlük ücret 3 saati
geçerse (1) günlük kira ücreti alınır.
9-Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İSTANBUL Mahkemeleri ve icra dairelerinde TC. kanunlarına ve hukuklarına göre çözümlenecektir.
10-Tazminat için alınan senet veya nakit tutarın (Depozit) geri ödenmesi için aracın teslim tarihinden itibaren (180) gün (6 ay) geçmesi gerektiğini
kabul ve taahhüt ederim.
11-Kiracı kiralama koşullarından doğacak eksiklikler ve kiralamadan vazgeçilmesinde daha önce vermiş olduğu kapora ve depozito ücreti yanar.
12-Kiracı aracı hasarlı olarak teslim ederse, sigortadan faydalansın yada faydalanmasın muhafiyet bedelini ödemeyi kabul eder. Aracın park halinde
çizilmesi veya hasar görmesi tamamen kiracının sorumluluğundadır. Hasar bedeli ne olursa olsun muhafiyet bedelini kiralayana ödemek zorundadır.
13-Daha önceden yapılan rezervasyonlarda kira gününün şartlarına göre araç marka ve modellerinde değişiklik olabilir.Bu durumda rezervasyon
iptali ve yapılan ödeme iadesi söz konusu değildir.
14-Kiracı kaza durumlarında 24 saat içerisinde geçerli kaza tespit tutanağı, olay yeri resimleri ile 3. şahısların ruhsat, sigorta ve ehliyet fotokopilerini
kiralayana teslim etmek zorundadır.Kabul ve taahhüt eder.
15-Kiralayan, kiracının kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçta bulunan kişi veya mamul, ekipman, parça v.b. nin
herhangi bir sebeple göreceği hasar ve kayıplarla ilgili olarak veya kiracı tarafından araçta taşınan yada bırakılan herhangi bir mal yada eşyadan
doğacak maddi ve manevi kayıplardan cezai sorumluluktan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiraya veren bahsedilen türde bir kayıp, cezai
sorumluluk yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibre eder.
16-Kiracı aracın 100.000₺ ye kadar olan hasarlarını kendi karşılamak zorundadır. Hasar durumunda aracın piyasa değer kaybı kiracıdan alınır. Kaza
durumunda araç pert olursa 45 günlük kira bedeli ve ayrıca noter satış bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
17-Kiracı kullanımdan ve sürücü hatalarından doğacak mekanik arızalardan kiracı sorumludur. Ücretin tamamı ödenir.
18-Her koşulda aracın işten kalma ücreti geçerli kira tarifesi üzerinden kiracı tarafından ödenir.
19-Kiracı aracı kiraladıktan sonra kira süreci başlar. Anlaşılan süre içerisinde vazgeçemez veya aracı iade edemez. Eğer sözleşmenin iptalini isterse
araç otoparka çekilir, otopark ücreti dahil olmak üzere ücret istenir. Ödemeyide kabul ve taahhüt eder.
20-SİGORTA : Kiralayan araçlarını karayolları trafik yasası uyarınca ‘Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası’ ile sigortalanmıştır. Kiracı talep ederse kasko
kendi yaptırmak zorundadır. Kiraya veren zorunlu sigortaları ile hizmet vermeyi taahhüt eder.
21-Lastik onarımı ve cam kırılması kiracıya aittir.
22-Trafik sigortasından faydalanabilmek için %50 haklı kusurlu olmayı kabul ederim.
23-Tek yönlü kazaları kiracı karşılamak zorundadır.
24-Aracın trafik sigortası ve muayenesini kiralayan yaptırmak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.
25-Kasko ve Süper kasko ücrete tabidir. Ekstra ücrete satın alınabilir.
26-Sözleşmenin haricinde imzalamış olduğum senedin araca gelecek mekanik ve kaporta zararlarından dolayı ödememi elden
yapmazsam işbu senet İstanbul İcra dairelerinde işleme koyulacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
27-Kiracı 3. şahıslara aracı kullandıramaz. Kullandırırsa 10.000 TL tazminat ödemeyi kabul eder.
28-Trafik kurallarının araç ve kullanım kuralları ihlali halinde (kusurlu veya kusursuz) ister ceza yesin ister ceza yemesin
(yakalansın veya yakalanmasın) bizim tarafımızdan ihlali tespit edildiği takdirde 9000 TL ceza ödemeyi kabul ve taahhüt
ederim.Gayri kabulü rücu edrim.
29-Ön sayfada geçerli olan aracın herne sebebten olursa olsun hiçbir şekilde trafik sigortası veya kaskosunu kullanmayacağımı
taahhüt ederim.
30-Haber Verilmeden Kullanılan Aracın Trafik Sigortası veya Kaskosu Doğacak Olan Prim Farkını Ödemeyi Taahhüt Ederim.
31-Araçta Oluşabilecek maddi hasarlardan dolayı oluşan değer kaybını ödemeyi taahhüt ederim.
32-Şehir içi ve şehirler arası depozitosuz araç verilmemektedir